INFO    NOVINKY    VÝZKUMNÁ STANICE    KONTAKT 
                        
    
  O NÁS 
    
  LIDÉ 
    
  VÝUKA 
    
  VÝZKUM 
    
  PARTNEŘI 
    
  PODPORA 
    
  DATA 
    
  FOCUSED ON 
    
  POLAR EKO 
   
 

 

  

O NÁS                                                                                                DOKUMENTY A ZPRÁVY CPE

 

Centrum polární ekologie je součástí Katedry biologie ekosystémů, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen CPE). Hlavním posláním CPE je poskytování pravidelné vysokoškolské výuky Polární ekologie a přidružených oborů (studium života v extrémních podmínkách polárních oblastí zahrnující mikrobiologii-algologii, botaniku, zoologii-parazitologii, fyziologii a molekulární biologii a fyzické geografie polárních oblastí zahrnující klimatologii, glaciologii, geologii, geomorfologii a hydrologii polárních oblastí). Dalším posláním centra je vědecký výzkum v oborech neživé i živé přírody polárních oblastí, především v již jmenovaných oborech.

Výukové i vědecké aktivity CPE jsou prováděny ve spolupráci s institucemi, které se dlouhodobě zabývají výzkumem polárních oblastí v České republice na základě již podepsané dohody (Národní centrum výzkumu polárních oblastí). Zástupci CPE se podílí na práci International Arctic Science Committee (IASC) a European Polar Board. Centrum polární ekologie je českým zástupcem v International Arctic Science Committee jež koordinuje výzkum Arktidy. Výzkum polárních oblastí probíhá na jihočeských pracovištích Akademie věd a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 1988 a již od svého počátku probíhá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (25 let výzkumu Arktidy / 25 let výzkumu Antarktidy).

CPE vzniklo na základě projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, INGO LA 341 „Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard", který pracovníci CPE ve spolupráci s kolegy z Botanického ústavu v.v.i. AVČR v Třeboni a Masarykovy univerzity v Brně řešili v létech 2007 až 2010. Tento projekt umožnil založení malé technické základny v zátoce Billefjorden, Petunia (popis projektu). Logistické možnosti tohoto projektu umožnili v létech 2007 až 2010 participaci přibližně 45 pracovníků a studentů na sezónní terénní práci (v období arktického léta, červen až září) na souostroví Svalbard. Výroční terénní zprávy projektu jsou uveřejněny také na webových stránkách Svalbard Science Forum (zpráva 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013). V současnosti vysokoškolská výuka a výzkum v Arktidě probíhá za podpory programu velkých infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, projekt LM2010009 – Projekt CzechPolar – "České polární stanice - Stavba a operační náklady" a "Vytvoření pracovního týmu a pedagogických podmínek pro výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v extrémním prostředí", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0190. (viz sekce "podpora").