Kurz polární ekologie

Kurz Polární ekologie je organizován Centrem polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kurz se skládá z teorerické části (KBE / 263 Polární ekologie) a terénního cvičení (KBE / 264 Polární ekologie (neživá příroda)-cvičení nebo KBE / 265 Polární ekologie (živá příroda)-cvičení).

Kurz polární ekologie je organizován v rámci projektu " Polar ecology course II- bio sciences, NF-CZ07-ICP-4-316-2016". Projekt je financován v rámci fondů EHP a Norských fondů, programu CZ07 – Spolupráce škol a stipendia.

Více informací o kurzu polární ekologie naleznete v sekci věnované výuce. CV, seznam publikací a kontaktní údaje na členy realizačního týmu naleznete v sekci lidé.