doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.

Afiliace:

Oddělení funkční ekologie
Botanický ústav
Akademie věd České republiky
Dukelská 135,
379 82, Třeboň
Česká republika

Telefon:

+420 384 721 156

Mým hlavním zájmem je funkční morfologie rostlin - Chci vědět jaká je ekologická funkce takových vlastností rostlin jako je výška, cyklicita prýtu, klonální růst nebo adventivního odnožování z kořenů v každodenním životě rostliny a/nebo jak ekologická funkce rostliny je ovlivněna její morfologií a architekturou. Těžiště mé práce je ve střední Evropě, některé výsledky jsou však i z práce ve vysokohoří a Arktidě:

Oblasti výzkumu & role na CPEbtanikamorfologie rostlinexterní spolupracovník

5 nejvýznamnějších publikací

Klimeš L, Klimešová J, Hendriks R & van Groenendael J. (1997) Clonal plant architecture: a comparative analysis of form and function. In: The ecology and evolution of clonal plants. H. de Kroon & J. van Groenendael (eds.). Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlantds, p 1 - 29.

Klimešová J & Klimeš L (2007) Bud banks and their role in vegetative regeneration – a literature review and proposal for simple classification and assessment.Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8: 115-129. DOI: 10.1016/j.ppees.2006.10.002

Klimešová J, Doležal J & Sammul M (2011) Evolutionary and organismic constraints on the relationship between spacer length and environmental conditions in clonal plants. Oikos 120: 1110-1120. DOI: 10.1111/j.1600-0706.2011.19332.x

Klimešová J, Doležal J, Prach K & Košnar J (2012) Clonal growth forms in Arctic plants and their habitat preferences: a study from Petuniabukta, Spitsbergen. Polish Polar Research 33:421-442. DOI: 10.2478/v10183−012−0019−y

Klimešová J, Tackenberg O & Herben T (2016) Herbs are different: clonal and bud bank traits can matter more than leaf–height–seed traits. New Phytologist 210: 13-17. DOI: 10.1111/nph.13788