doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Vedoucí CPE

Afiliace:

Centrum polární ekologie
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760/31a
370 05 České Budějovice
Česká republika

 

Centrum pro algologii
Botanický ústav
Akademie věd České republiky
Dukelská 135,
379 82, Třeboň
Česká republika

Telefon:

+420 724 384 001

Doc. Ing. Josef Elster, CSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. V Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni se zabývá ekologií a ekofyziologií sinic a řas polárních oblastí. Účastnil se 23 vědeckých expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy. Podílel se na projektu založení vědecké základny Masarykovy univerzity v Antarktidě a je pověřen založením české arktické vědecké základny na Svalbardu.

Oblasti výzkumu & role na CPEalgologieekologie a fyziologie řas v extrémních podmínkáchVedoucí CPE

5 nejvýznamnějších publikací

Kaštovská K, Elster J, Stibal M & Šantrůčková H (2005) Microbial assemblages in soil microbial succession after glacial retreat in Svalbard (High Arctic). Microbial Ecology 50: 396-407 . DOI: 10.1007/s00248-005-0246-4

Shukla SP, Kvíderová J, Tříska J & Elster J (2013) Chlorella mirabilis as a potential species for biomass production in low temperature environment. Frontiers in Microbiology 4 (97): 1-12. DOI: 10.3389/fmicb.2013.00097

Callaghan TV, Björn LO, Chernov Y, Chapin III. FS, Christensen TR, Huntley B, Ims RA, Johansson M, Jolly D, Jonasson S, Matveyeva N, Panikov N, Oechel WC, Shaver GR, Elster J, Henttonen H, Laine K, Taulavuori K, Taulavuori E & Zöckler C (2004) Climate change and UV-B impacts on Arctic tundra and polar desert ecosystems: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. Ambio 33 (7): 404-417. DOI: 10.1639/0044-7447(2004)033[0404:BDAAOA]2.0.CO;2

Comte K, Šabacká M, Cadel S, Elster J & Komárek J (2007): Relationship of selected Oscillatorian cyanobacteria isolates from the Arctic and the Antarctic. FEMS Microbiology Ecology 59 (2): 366-376. DOI: 10.1111/j.1574-6941.2006.00257.x

Elster J & Kvíderová J (2015) Cyanobacteria. In. Encyclopedia of Astrobiology. M. Gargaud, W. Irvine, (eds). The second modified edition, Springer. doi: 10.1007/978-3-642-278333-4_378-2 (kapitola v knize)