Mgr. Martin Hanáček

Afiliace:

Ústav geologických věd
Masarykova univerzita v Brně
Kotlářská 2
3 611 37 Brno
Česká republika

Telefon:

+420 732 191 686

Oblasti výzkumu & role na CPEgeologiesedimentologie ledovcových uloženinexterní spolupracovník

Publikace a konference

Gába Z. & Hanáček M. (2005): Ein Problematikum im Leopardensandstein. – Geschiebekunde aktuell 21 (1): 13–14.

Hanáček M. (2008): Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku. – Časopis Slezského zemského muzea (A), 57: 222–236.

Hanáček M. (2011): Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 96 (1): 61–86.

Hanáček M., Flašar J., Nývlt D. (2011): Sedimentary petrological charakteristics of lateral and frontal moraine and proglacial glaciofluvial sediments of Bertilbreen, Central Svalbard. – Czech Polar Reports 1 (1): 11–33.

Hanáček M, Gába Z., Nývlt D. (2007): Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien). – Geschiebekunde aktuell 23 (3): 69–77.

Hanáček M. & Nývlt D. (2009): Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku. – Časopis Slezského zemského muzea (A), 58: 193–214.

Hanáček M, Gába Z., Nývlt D. (2005): Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku. – In: Ábelová M. & Ivanov M. (eds.): 11. Kvartér 2005, Brno 1. 12. 2005. Sborník abstrakt: 7–8.

Hanáček M. (2009): Provenience štěrkových klastů glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy. – In: Knížek M. & Gadas P. (eds.): Studentská geologická konference, Brno 22.-23. 5. 2009. Sborník abstraktů: s. 12.

Hanáček M. & Nývlt D. (2009): Výzkum subglaciálních štěrkovitých tillů u Jindřichova na Osoblažsku. – In: Ivanov M., Roszková A., Sedláček J., Šimíček D. (eds.): 15. Kvartér 2009, Brno 26. 11. 2009. Sborník abstrakt: 10–11.

Hanáček M. (2010): Terminoglaciální kužel v údolí Javorné na Zlatohorsku. – In: Uhlířová H., Roszková (eds.): 16. Kvartér 2010, Brno 3. 12. 2010. Sborník abstrakt: s. 7.

Hanáček M., Flašar J., Nývlt D. (2011): Výzkum sedimentů boční a čelní morény a proglaciálních glacifluviálních sedimentů ledovce Bertil na ostrově Spitsbergen (Bertilbreen, souostroví Svalbard). – In: Uhlířová H., Malíková R., Ivanov M (eds.): 17. Kvartér 2011, Brno 25. 11. 2011. Sborník abstrakt: 8–10.