RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.

Afiliace:

Oddělení funkční ekologie
Botanický ústav
Akademie věd České republiky
Dukelská 135,
379 82, Třeboň
Česká republika

Telefon:

+420 608 327 216

Zabývám se především fyziologickou ekologií rostlin. Centrem mého zájmu jsou mechorosty zejména rašeliništních biotopů, ale na Špicberkách se podílím i na výzkumu řas a sinic. Využívám fyziologických metod studia rostlin (např. měření fotosyntetické aktivity nebo hospodaření s minerálními živinami) pro porozumění jejich vztahů k prostředí, které je charakteristické intenzívním působením stresových faktorů (např. vysýchání, nízká teplota, opakované zamrzání, přemíra slunečního záření apod.).

Oblasti výzkumu & role na CPEFyziologie a ekologie rostlinbryologieekofyziologie řas a sinicexterní spolupracovník

5 nejvýznamnějších publikací

Vicherová E, Hájek M & Hájek T (2015) Calcium intolerance of fen mosses: physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17: 347–359. doi:10.1016/j.ppees.2015.06.005

Světlíková P,Hájek T & Těšitel J (2015) Hydathode trichomes actively secreting water from leaves play a key role in the physiology and evolution of root-parasitic rhinanthoid Orobanchaceae. Annals of Botany 116: 61–68. doi:10.1093/aob/mcv065

Hájek M, Plesková Z, Syrovátka V, Peterka T, Laburdová J, Kintrová K, Jiroušek M & Hájek T (2014) Patterns in moss element concentrations in fens across species, habitats, and regions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 16: 203–218. doi:10.1016/j.ppees.2014.06.003

Pichrtová M, Hájek T & Elster J (2014) Osmotic stress and recovery in field populations of Zygnema sp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) on Svalbard (High Arctic) subjected to natural desiccation. FEMS Microbiology Ecology 89: 270–280. doi: 10.1111/1574-6941.12288

Hájek T & Vicherová E (2014) Desiccation tolerance of Sphagnum revisited: A puzzle resolved. Plant Biology 16: 765–773. doi:10.1111/plb.12126

Hájek T (2014) Physiological ecology of peatland bryophytes.In: Hanson DT & Rice SK (eds). Photosynthesis in Bryophytes and Early Land Plants, Advances in Photosynthesis and Respiration, 37: 233–252. doi:10.1007/978-94-007-6988-5_13