Nabídka témat

Nabídky bakalářských, magisterských či diplomových prací se zaměřením na rostliny Arktických oblastí

  1. Rostlinné interakce ve vysoké Arktidě
  2. Změny klimatu a jejich vliv na společenstva arktických rostlin
  3. Sukcesní stádia a morfologické formy druhu Saxifraga oppositifolia
  4. Vliv herbivorů na vegetaci Svalbardu
  5. Souvislosti mezi sněhovou pokrývkou a vegetací na Svalbardu

Kontakt: maca(at)prf.jcu.cz