Nové vědecké články

Byly publikovány nové vědecké články: 

Nedbalová L., Mihál M., Kvíderová J., Procházková L., Řezanka T., Elster J. (2017) Identity, ecology and ecophysiology of planktic green algae dominating in ice-covered lakes on James Ross Island (northeastern Antarctic Peninsula). Extremophiles 21(1): 187–200. doi: 10.1007/s00792-016-0894-y (link)


Macek P., Schöb C., Núñez-Ávila M., Hernández Gentina I. R., Pugnaire F. I. Armesto,J. J. (2017) Shrub facilitation drives tree establishment in a semiarid fog-dependent ecosystem. Applied Vegetation Science. doi: 10.1111/avsc.12301 (link). (více na stránce Naše objevy PřF JU)