Týden arktické vědy 2017 (ASSW 2017) - závěrečná zpráva

Týden arktické vědy 2017 (ASSW 2017) - závěrečná zpráva

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta - Centrum polární ekologie byla pověřena uspořádáním mezinárodní konference “Týden arktické vědy 2017”. Centrum polární ekologie (CPE) provádí a koordinuje český výzkum Arktidy a organizuje vysokoškolské vzdělávaní v ekologických oborech.  CPE také současně vybudovalo a provozuje Českou arktickou vědeckou infrastrukturu „Stanice Josefa Svobody“ na Svalbardu a zastupuje Českou republiku v Mezinárodní vědecké arktické komisi.

Konference se uskutečnila v pražském kongresovém paláci Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany v termínu 31. 3. až 7. 4. 2017. Konference se skládala ze dvou částí: v první, organizační části, ve které se sešly jednotlivé odborné komise a diskutovaly nejpalčivější otázky výzkumu Arktidy. V druhé vědecké části byly pak prezentovány přednášky a plakátová sdělení.

Vědecká část konference zahrnovala 27 odborných sekcí, které pokrývaly všechny obory výzkumu Arktidy. Na většině sekcí participovali také zástupci z České republiky.

Konference se zúčastnilo 712 hostů z 28 zemí: USA = 86, Polsko = 80, Norsko = 71, Německo = 55, Rusko = 54, Kanada = 48, Japonsko = 44, Česká republika = 41, Čína = 30, Spojené království = 30, Finsko = 21, Švédsko = 19, Francie = 18, Jižní Korea = 18, Rakousko = 16, Holandsko = 13,  Itálie = 12, Island = 9, Indie = 9, Španělsko = 8, Dánsko = 7, Švýcarsko = 7, Grónsko = 5, Belgiue = 4, Portugalsko = 4, Australie = 1, Luxenbursko = 1, Vatikán = 1, Evropa = 471, Severní Amerika = 139, Asie = 101, Australie = 1.

Nad konferencí převzali záštitu předseda Pontifikální rady pro kulturu Mons. Giafranco Kardinal Ravasi a místopředseda Vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

4. dubna 2017 při otevření vědecké části konference přednesl svůj příspěvek Profesor Hans Joachim Schellnhuber, teoretický fyzik, zakladatel a ředitel Ústavu klimatických změn v Postupimi, člen Pontifikální akademie věd a spoluautor „Laudato Si“ na téma „Systém Země v krizi“. Zvláštní medaili pro rok 2017 a uznání za výzkum Arktidy v tomto roce získal Profesor Terry Callaghan, Švédská královská akademie věd (Švédsko), Univerzita v Sheffieldu (Velká Británie), Tomská státní univerzita (Rusko), INTERACT a Lundská univerzita (Švédsko), který přednesl příspěvek ”Rychle se měnící Arktida: co víme, co musíme vědět a jak můžeme identifikovat a překonávat výzvy ve vědách o Arktidě”. 

Na konferenci navazující společenská setkání byla organizována velvyslanectvími USA, Kanady a Norska v Praze.

Výsledky konference budou publikovány ve speciálním čísle “Czech Polar Reports”, mezinárodním časopise evidovaném v databázi SCOPUS. Editory tohoto speciálního čísla jsou: Josef Svoboda, Kanada, a Josef Elster, CPE, Česká republika. Současně budou vybrané výsledky publikovány kanadským nakladatelstvím Arctic Science Publishing v časopise “Arctic Science”. Editorem tohoto časopisu je Greg Henry, University of British Columbia (Kanada).

Zpráva v pdf

Fotogalerie