Bakalářské a magisterské práce zaměřené na mikrobiologii ledovců

Marie Šabacká nabízí témata nových terénních bakalářských a magisterských prací zaměřených na mikrobiologii ledovců. Více informací zde.

Kontakt: Marie Šabacká