Bakalářské práce

Anna Polášková a Thomas Stehrer, kteří se účastnili předchozích expedic, odevzali své bakalářské práce k obhajobě na Johannes Kepler University, Linz. 

Anna Polášková: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil from Svalbard (pdf)

Thomas Stehrer: Heavy metal contamination of soil in Longyearbyen, Svalbard (pdf)