Pozvánka na 2018 Scientific Meeting of the Society for Low Temperature Biology

Ve dnech 6 a 7. září 2018 proběhne ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze konference 2018 Scientific Meeting of the Society for Low Temperature Biology. 

Více na

- stránkách společnosti: Society for Low Temperature Biology

- stránkách konference: 2018 Scientific Meeting of the Society for Low Temperature Biology

- pozvánce v pdf.