Diplomová práce & vědecký článek

Jana Müllerová obhájila 23.5.2018 svou diplomovou práci Detekce zoonotických virů v biologických vzorcích z Arktidy. Text práce je dostupný zde

Jana je také první autorkou vědeckého článku 

Müllerová J, Elsterová J, Černý J, Ditrich O, Žárský J, Culler LE, Kampen H, Walther D, Coulson SJ, Růžek D, Grubhoffer L (2018) No indication of arthropod-vectored viruses in mosquitoes (Diptera: Culicidae) collected on Greenland and Svalbard. Polar Biology. DOI: 10.1007/s00300-017-2242-9 (link)