Nové publikace

Anna Polášková obhájila 18.6.2018 svou bakalářskou práci Cyanobacteria and microalgae associated with mosses in wet meadows (High Arctic). Text práce je dostupný zde (anglicky).

Byl publikován vědecký článek 

Bohuslavová O, Macek P, Redčenko O, Láska K, Nedbalová L, Elster J (2018) Dispersal of lichens along a successional gradient after deglaciation of volcanic mesas on northern James Ross Island, Antarctic Peninsula. Polar Biology. DOI: 10.1007/s00300-018-2357-7 (link

Byl publikován popularizační článek

Kvíderová J (2018) Neviditelní kosmonauti - sinice a řasy I. Experiment Chlorella. Nová Botanika 2018(1): 25-27. (pdf, aurorská kopie, publikováno se souhlasem vydavatele)