Přípravy dokončeny!

Logistická skupina úspěšně dokončila přípravu České vědecké infrastruktury Josefa Svobody pro letní sezónu 2018. Zatímco byl netrpělivě očekáván příjezd karga, vydali jsme se odzimovat terénní stanici „Nostoc“ v zátoce Petuniabukta. Přípravy byly dokončeny 2.7. a hned pár dní na to začala být stanice plně využívána vědeckými skupinami. Kargo dorazilo dle plánu a vše bylo úspěšně přesunuto k Payerovu domu v Longyearbyenu a rozesláno dál na jednotlivé části infrastruktury. Nyní je již Česká vědecká infrastruktura kompletně v provozu a připravena přivítat a poskytnout zázemí mnoha vědeckým skupinám nejen z České republiky ale i ze zahraničí.